ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
16
35
2
อบ.3
15
14
29
1
รวม อบ.
34
30
64
3
ป.1
18
11
29
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
66
63
129
6
ม.1
12
4
16
1
ม.2
6
3
9
1
ม.3
13
7
20
1
รวมมัธยมต้น
31
14
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
107
238
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...