ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
19
28
2
อบ.3
15
22
37
2
รวม อบ.
24
41
65
4
ป.1
26
21
47
2
ป.2
23
32
55
2
ป.3
33
24
57
2
ป.4
31
20
51
2
ป.5
34
30
64
2
ป.6
26
36
62
2
รวมประถม
173
163
336
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
197
204
401
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...