ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองช้าง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
11
7
18
2
ป.1
6
0
6
1
ป.2
9
12
21
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
5
8
13
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
38
30
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
37
86
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...