ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
14
27
2
อบ.3
9
13
22
1
รวม อบ.
22
27
49
3
ป.1
11
25
36
2
ป.2
16
13
29
2
ป.3
11
19
30
2
ป.4
16
13
29
2
ป.5
21
16
37
2
ป.6
17
17
34
2
รวมประถม
92
103
195
12
ม.1
20
16
36
2
ม.2
6
25
31
2
ม.3
19
16
35
2
รวมมัธยมต้น
45
57
102
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
159
187
346
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...