ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองแซงวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
10
4
14
1
รวม อบ.
12
8
20
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
3
7
10
1
ป.5
2
8
10
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
25
26
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
34
71
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...