ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยยาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
4
16
1
อบ.3
12
6
18
1
รวม อบ.
24
10
34
2
ป.1
3
6
9
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
12
7
19
1
ป.6
7
16
23
1
รวมประถม
46
51
97
6
ม.1
9
4
13
1
ม.2
6
6
12
1
ม.3
14
7
21
1
รวมมัธยมต้น
29
17
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
78
177
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...