ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
3
2
5
1
ป.1
1
1
2
1
ป.2
1
2
3
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
0
3
3
1
ป.5
2
0
2
1
ป.6
1
4
5
1
รวมประถม
9
12
21
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12
14
26
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...