ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
15
24
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
20
26
46
2
ป.1
8
12
20
1
ป.2
6
12
18
1
ป.3
13
15
28
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
53
66
119
6
ม.1
10
5
15
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
2
9
11
1
รวมมัธยมต้น
21
20
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
112
206
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...