ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
15
8
23
2
ป.1
4
6
10
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
37
33
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
41
93
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...