ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองแคนวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
8
25
1
อบ.3
15
16
31
1
รวม อบ.
32
24
56
2
ป.1
17
10
27
1
ป.2
19
8
27
1
ป.3
12
17
29
1
ป.4
18
14
32
1
ป.5
15
13
28
1
ป.6
8
14
22
1
รวมประถม
89
76
165
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
100
221
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...