ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองพอกวิทยายน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
19
17
36
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
3
8
11
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
8
11
19
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
40
49
89
6
ม.1
4
4
8
1
ม.2
1
2
3
1
ม.3
3
0
3
1
รวมมัธยมต้น
8
6
14
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
72
139
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...