ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
7
10
17
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
40
30
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
40
87
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...