ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
12
14
26
1
รวม อบ.
21
22
43
2
ป.1
12
11
23
1
ป.2
15
16
31
1
ป.3
16
11
27
1
ป.4
18
22
40
1
ป.5
19
18
37
1
ป.6
19
11
30
1
รวมประถม
99
89
188
6
ม.1
15
15
30
1
ม.2
22
32
54
2
ม.3
15
12
27
1
รวมมัธยมต้น
52
59
111
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
172
170
342
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...