ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาจำปา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
8
26
1
อบ.3
15
5
20
1
รวม อบ.
33
13
46
2
ป.1
12
12
24
1
ป.2
16
14
30
1
ป.3
15
19
34
1
ป.4
15
11
26
1
ป.5
23
8
31
1
ป.6
17
16
33
1
รวมประถม
98
80
178
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
93
224
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...