ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
10
14
1
อบ.3
6
14
20
1
รวม อบ.
10
24
34
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
10
3
13
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
9
12
21
1
ป.5
9
15
24
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
52
52
104
6
ม.1
10
9
19
1
ม.2
3
6
9
1
ม.3
8
3
11
1
รวมมัธยมต้น
21
18
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
94
177
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...