ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
14
20
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
15
21
36
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
3
9
12
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
10
3
13
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
1
7
8
1
รวมประถม
39
43
82
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
64
118
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...