ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
309
332
641
15
ม.2
256
331
587
15
ม.3
280
328
608
15
รวมมัธยมต้น
845
991
1,836
45
ม.4
215
400
615
15
ม.5
220
354
574
15
ม.6
209
303
512
16
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
644
1,057
1,701
46
รวมทั้งหมด
1,489
2,048
3,537
91
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...