ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
256
329
585
15
ม.2
293
336
629
15
ม.3
284
366
650
15
รวมมัธยมต้น
833
1,031
1,864
45
ม.4
228
362
590
15
ม.5
222
322
544
16
ม.6
212
341
553
15
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
662
1,025
1,687
46
รวมทั้งหมด
1,495
2,056
3,551
91
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...