ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
13
12
25
1
ม.2
21
18
39
2
ม.3
22
16
38
2
รวมมัธยมต้น
56
46
102
5
ม.4
11
12
23
1
ม.5
11
12
23
1
ม.6
12
13
25
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
34
37
71
3
รวมทั้งหมด
90
83
173
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...