ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
25
24
49
2
ม.2
15
14
29
1
ม.3
18
19
37
2
รวมมัธยมต้น
58
57
115
5
ม.4
19
15
34
1
ม.5
10
14
24
1
ม.6
12
13
25
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
41
42
83
3
รวมทั้งหมด
99
99
198
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...