ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
101
109
210
6
ม.2
93
111
204
6
ม.3
78
91
169
6
รวมมัธยมต้น
272
311
583
18
ม.4
48
79
127
5
ม.5
49
68
117
4
ม.6
48
72
120
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
145
219
364
14
รวมทั้งหมด
417
530
947
32
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...