ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
112
120
232
6
ม.2
99
98
197
6
ม.3
96
98
194
6
รวมมัธยมต้น
307
316
623
18
ม.4
54
81
135
4
ม.5
49
76
125
5
ม.6
50
84
134
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
153
241
394
14
รวมทั้งหมด
460
557
1,017
32
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...