ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
16
12
28
2
ม.2
12
9
21
1
ม.3
23
15
38
2
รวมมัธยมต้น
51
36
87
5
ม.4
11
11
22
1
ม.5
1
9
10
1
ม.6
9
8
17
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
21
28
49
3
รวมทั้งหมด
72
64
136
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...