ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
19
11
30
2
ม.2
16
12
28
2
ม.3
11
8
19
1
รวมมัธยมต้น
46
31
77
5
ม.4
12
11
23
1
ม.5
10
8
18
1
ม.6
1
9
10
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
23
28
51
3
รวมทั้งหมด
69
59
128
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...