ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
14
17
31
1
ม.2
23
8
31
1
ม.3
21
13
34
2
รวมมัธยมต้น
58
38
96
4
ม.4
10
12
22
1
ม.5
9
17
26
1
ม.6
13
14
27
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
32
43
75
4
รวมทั้งหมด
90
81
171
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...