ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
24
18
42
2
ม.2
17
20
37
2
ม.3
28
20
48
2
รวมมัธยมต้น
69
58
127
6
ม.4
28
9
37
2
ม.5
20
10
30
2
ม.6
25
22
47
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
73
41
114
6
รวมทั้งหมด
142
99
241
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...