ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
8
20
1
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
21
19
40
1
รวม อบ.
44
36
80
3
ป.1
19
11
30
2
ป.2
10
14
24
1
ป.3
16
16
32
1
ป.4
17
14
31
1
ป.5
16
22
38
1
ป.6
28
24
52
2
รวมประถม
106
101
207
8
ม.1
15
15
30
1
ม.2
15
17
32
1
ม.3
14
16
30
1
รวมมัธยมต้น
44
48
92
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
194
185
379
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...