ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
13
17
30
3
ป.1
8
9
17
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
6
17
23
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
49
59
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
76
138
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...