ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
0
1
1
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
15
15
30
3
ป.1
11
12
23
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
6
17
23
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
53
58
111
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
73
141
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...