ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาตากาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
8
2
10
1
รวม อบ.
13
6
19
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
10
1
11
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
8
2
10
1
รวมประถม
40
26
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
32
85
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...