ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสมสะอาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
14
12
26
2
ป.1
10
2
12
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
35
26
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
38
87
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...