ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงคำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
10
14
24
1
รวม อบ.
14
20
34
2
ป.1
12
9
21
1
ป.2
8
3
11
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
12
3
15
1
รวมประถม
55
39
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
59
128
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...