ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาบัว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
20
14
34
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
12
3
15
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
47
33
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
47
114
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...