ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
10
11
21
2
ป.1
13
11
24
1
ป.2
13
8
21
1
ป.3
19
13
32
1
ป.4
9
12
21
1
ป.5
16
15
31
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
80
69
149
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
80
170
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...