ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปทุมวาปี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
13
13
26
2
ป.1
10
16
26
1
ป.2
5
13
18
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
3
11
14
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
44
64
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
77
134
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...