ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
7
21
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
25
14
39
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
17
18
35
1
ป.4
12
10
22
1
ป.5
13
12
25
1
ป.6
18
8
26
1
รวมประถม
79
69
148
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
83
187
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...