ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
7
20
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
25
17
42
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
8
15
23
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
48
47
95
6
ม.1
9
9
18
1
ม.2
12
5
17
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
27
18
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
82
182
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...