ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาถ่อน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
4
6
1
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
14
10
24
3
ป.1
4
0
4
1
ป.2
2
1
3
1
ป.3
3
0
3
1
ป.4
1
7
8
1
ป.5
7
2
9
1
ป.6
1
0
1
1
รวมประถม
18
10
28
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
20
52
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...