ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
251
326
577
14
ม.2
243
314
557
12
ม.3
230
278
508
11
รวมมัธยมต้น
724
918
1,642
37
ม.4
153
316
469
13
ม.5
116
276
392
11
ม.6
131
300
431
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
400
892
1,292
36
รวมทั้งหมด
1,124
1,810
2,934
73
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...