ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
121
126
247
7
ม.2
99
129
228
7
ม.3
106
141
247
7
รวมมัธยมต้น
326
396
722
21
ม.4
68
108
176
4
ม.5
58
99
157
4
ม.6
66
77
143
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
192
284
476
12
รวมทั้งหมด
518
680
1,198
33
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...