ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
196
197
393
11
ม.2
163
237
400
11
ม.3
158
246
404
11
รวมมัธยมต้น
517
680
1,197
33
ม.4
111
135
246
7
ม.5
63
136
199
7
ม.6
96
161
257
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
270
432
702
21
รวมทั้งหมด
787
1,112
1,899
54
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...