ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
7
10
17
1
ม.2
19
9
28
1
ม.3
16
16
32
1
รวมมัธยมต้น
42
35
77
3
ม.4
14
11
25
1
ม.5
2
6
8
1
ม.6
7
4
11
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
23
21
44
3
รวมทั้งหมด
65
56
121
6
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...