ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
83
76
159
4
ม.2
69
95
164
4
ม.3
69
88
157
5
รวมมัธยมต้น
221
259
480
13
ม.4
27
43
70
2
ม.5
18
57
75
2
ม.6
23
41
64
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
68
141
209
6
รวมทั้งหมด
289
400
689
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...