ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
81
97
178
4
ม.2
63
71
134
4
ม.3
59
93
152
4
รวมมัธยมต้น
203
261
464
12
ม.4
23
46
69
2
ม.5
22
42
64
2
ม.6
17
56
73
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
62
144
206
6
รวมทั้งหมด
265
405
670
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...