ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
125
142
267
7
ม.2
113
142
255
7
ม.3
107
138
245
7
รวมมัธยมต้น
345
422
767
21
ม.4
53
111
164
6
ม.5
65
122
187
6
ม.6
63
116
179
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
181
349
530
18
รวมทั้งหมด
526
771
1,297
39
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...