ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
75
84
159
5
ม.2
79
85
164
5
ม.3
67
82
149
5
รวมมัธยมต้น
221
251
472
15
ม.4
28
51
79
3
ม.5
28
45
73
3
ม.6
30
33
63
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
86
129
215
9
รวมทั้งหมด
307
380
687
24
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...