ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
49
45
94
3
ม.2
52
44
96
3
ม.3
52
43
95
3
รวมมัธยมต้น
153
132
285
9
ม.4
48
47
95
3
ม.5
42
58
100
3
ม.6
31
49
80
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
121
154
275
8
รวมทั้งหมด
274
286
560
17
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...