ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
53
45
98
3
ม.2
60
44
104
3
ม.3
41
39
80
3
รวมมัธยมต้น
154
128
282
9
ม.4
44
58
102
3
ม.5
30
48
78
2
ม.6
44
44
88
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
118
150
268
8
รวมทั้งหมด
272
278
550
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...