ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
18
15
33
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
3
13
16
1
ป.4
10
4
14
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
48
49
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
64
130
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...