ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนยานาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
5
1
6
1
รวม อบ.
7
3
10
2
ป.1
1
1
2
1
ป.2
1
2
3
1
ป.3
0
2
2
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
10
9
19
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17
12
29
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...