ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
9
7
16
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
30
25
55
6
ม.1
4
6
10
1
ม.2
6
4
10
1
ม.3
12
3
15
1
รวมมัธยมต้น
22
13
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
45
106
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...