ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
11
18
1
อบ.2
19
13
32
1
อบ.3
16
13
29
1
รวม อบ.
42
37
79
3
ป.1
10
8
18
1
ป.2
12
13
25
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
13
6
19
1
ป.5
11
16
27
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
67
59
126
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
96
205
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...