ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
8
20
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
20
18
38
2
ป.1
9
13
22
1
ป.2
15
13
28
1
ป.3
12
14
26
1
ป.4
10
19
29
1
ป.5
14
16
30
1
ป.6
13
7
20
1
รวมประถม
73
82
155
6
ม.1
14
10
24
1
ม.2
18
10
28
1
ม.3
17
9
26
2
รวมมัธยมต้น
49
29
78
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
142
129
271
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...