ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
10
14
24
1
รวม อบ.
19
24
43
2
ป.1
15
16
31
1
ป.2
12
15
27
1
ป.3
9
19
28
1
ป.4
14
16
30
1
ป.5
12
7
19
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
73
85
158
6
ม.1
17
10
27
1
ม.2
16
12
28
1
ม.3
22
19
41
2
รวมมัธยมต้น
55
41
96
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
147
150
297
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...