ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
20
14
34
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
9
12
21
1
ป.3
15
13
28
1
ป.4
12
15
27
1
ป.5
11
18
29
1
ป.6
14
16
30
1
รวมประถม
69
82
151
6
ม.1
11
5
16
1
ม.2
11
8
19
1
ม.3
18
10
28
2
รวมมัธยมต้น
40
23
63
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
129
119
248
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...