ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาหลวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
6
8
14
2
ป.1
4
0
4
1
ป.2
11
6
17
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
4
1
5
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
36
21
57
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
29
71
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...