ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
13
24
1
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
24
23
47
2
ป.1
11
13
24
1
ป.2
17
16
33
1
ป.3
17
15
32
1
ป.4
9
15
24
1
ป.5
11
27
38
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
76
94
170
6
ม.1
13
19
32
1
ม.2
15
12
27
1
ม.3
19
19
38
1
รวมมัธยมต้น
47
50
97
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
147
167
314
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...