ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยพระ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
8
11
19
1
รวม อบ.
20
20
40
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
13
8
21
1
ป.5
10
14
24
1
ป.6
13
12
25
1
รวมประถม
63
59
122
6
ม.1
23
19
42
2
ม.2
10
14
24
1
ม.3
19
7
26
1
รวมมัธยมต้น
52
40
92
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
135
119
254
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...