ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
15
18
1
อบ.3
13
9
22
1
รวม อบ.
16
24
40
2
ป.1
15
10
25
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
15
11
26
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
15
10
25
1
รวมประถม
74
59
133
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
83
173
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...